Leerlingen

Leerlingenraad

De leerlingen die zitting hebben in de leerlingenraad denken en praten mee over verschillende zaken op school. Zij vertegenwoordigen alle kinderen van onze school, dus ook de leerlingen van de onderbouw. 
Op deze pagina zullen de notulen van de leerlingenraadsvergaderingen geplaatst worden. Ook staan hier de statuten van de leerlingenraad.

Hieronder ziet u de kinderen die dit jaar in de leerlingenraad zitten