Leerlingen

Leerlingenraad

De leerlingen die zitting hebben in de leerlingenraad denken en praten mee over verschillende zaken op school. Zij vertegenwoordigen alle kinderen van onze school, dus ook de leerlingen van de onderbouw.