OR

Kennismaken met de ouderraad

Ik ben Sylvia van Drunen, moeder van Thimo (groep 8) en Milou (groep 6) Ik ben nu bijna 4 jaar bij de OR. Het is erg leuk om met elkaar de kinderen te verrassen met activiteiten die we organiseren. De voorpret bij het organiseren is vaak al erg leuk. Kerst,Sinterklaas en Carnaval zijn bekende feestdagen waarbij de OR in actie komt om dagen op te leuken voor de kinderen. Minder bekend, maar zeker zo leuk zijn de cultuurweek ,kinderboekenweek en Teresiadag waarbij de OR ook een belangrijke, creatieve bijdrage heeft. Wij genieten als de kinderen enthousiast zijn, als we ze kunnen boeien, kunnen inspireren, wat kunnen leren ?
 
 
Ik ben Stefanie Lowes, moeder van Kaitlyn van 6 jaar in groep 3 en Dylan van 4 jaar in groep 1. Samen met mijn man Michael en onze kids wonen we in het centrum van Waalwijk. Voor de OR zit ik,samen met een aantal andere OR leden, sinds 2018 onder andere in de Carnavals-, kerst- en de schoolreiscommissie. Erg gezellig en vooral leuk om voor alle kids van Teresia activiteiten en uitjes te organiseren. We zijn nog op zoek naar nieuwe leden, dus mocht je hiervoor interesse hebben, meld je aan!
Hallo beste ouders/verzorgers,
Mijn naam Martine van der Ven, moeder van Bart (groep 8).
Al geruime tijd zit ik met veel plezier in de ouderraad.
We proberen hier een leuke ‘vinger in de pap’ te hebben en samen met school na te denken over en invulling te geven aan activiteiten.
Voor school is de ouderraad met daarbij alle hulpouders onmisbaar, zij bieden bij zo’n beetje alle activiteiten een helpende hand.
Dit worden voor mij de laatste maandjes in de ouderraad, omdat mijn zoon in juli uitvliegt, bij deze gelijk een ‘oproep’ om de groep aan te vullen.
Dus heb je tijd/zin om een waardevolle aanvulling te zijn voor school en binnen een fijne groep ouders de handen uit de mouwen te steken, dan hoop ik dat je je aanmeldt!!
Verder voor vragen, leuke ideeën, opbouwende kritiek of andere suggesties….trek gerust aan onze OR-bel…..!
Groeten,Martine
 
 

Mijn naam is Kim van Mierlo en sinds dit schooljaar (2018-2019) ben ik lid van de ouderraad. Ik ben getrouwd met Maurits van Mierlo en samen hebben wij 3 dochters Maria van 8 jaar (groep 4A), Lena van 6 jaar (groep 3) en Anna van 0 jaar. Ook ben ik dit schooljaar klassenouder van groep 4A. In het dagelijks leven ben ik 1e apothekersassistente bij het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Door bij de ouderraad te gaan wil ik mijn steentje bijdragen aan een leuke schooltijd voor mijn dochters en alle andere leerlingen van de Teresiaschool. Ik vertegenwoordig mede met andere OR leden de commissie Sinterklaas en het afscheid van groep 8. Ook ga ik mij bezig houden met de facebookpagina van de ouderraad.

Hallo
Laat ik mij aan jullie voorstellen. Mijn naam is Eefje Scheepmaker, moeder van Seth IJpelaar uit groep 2. Op school ben ik actief in de OR. Binnen de OR zit ik in de kerst- carnaval- en afscheid groep 8 commissies. Hiernaast ben ik op maandag en dinsdag overblijfouder in groep 3 en 2.
Mijn hobby’s zijn het verzamelen en lezen van comics vooral veel DC Comics en boeken vooral fantasy, op het moment lees ik veel van Tolkien. Ook volg ik veel comic gerelateerde series, zoals the Legends of tomorrow, Supergirl, Lucifer ect. Maar een goeie period/kostuum drama kijk ik ook graag.
Dit ben ik zo in het kort.
Eefje
 

 

Waarom een ouderraad?

Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen – en ook voor de keuze voor het onderwijs van hun kinderen. Ze hebben dan ook het recht mee te denken en mee te doen op de school van hun kinderen. De ouderraad en de medezeggenschapsraad bieden hiertoe de mogelijkheid. De ouderraad van de Teresiaschool stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders, schoolbestuur en personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school en in verband met de school te bevorderen.

Samenstelling en wettelijke basis

De leden van de ouderraad kiezen uit hun midden een voorzitter, penningmeester en secretaris. Deze treden op als dagelijks bestuur. Het lidmaatschap van de ouderraad staat open voor alle ouders met een kind op de Teresiaschool. Het aantal leden bedraagt ten minste zoveel als het aantal groepen binnen de school. Er bestaat geen maximum aantal leden, totdat de ouderraad anders beslist. Bij een te groot aanbod van ouders kunnen verkiezingen uitgeschreven worden. De ouderraad legt verantwoording af aan de ouders door mededelingen via nieuwsbrief en schoolkrant. De wettelijke basis van de ouderraad ligt in de nieuwe Wet Medezeggenschap in het Onderwijs. Sinds vorig schooljaar is de OR een officiële stichting geworden.

Wat doen wij?

  • We verrichten hand- en spandiensten en organiseren activiteiten en festiviteiten. Denk aan schoolreisjes, Sinterklaas, Kerst, carnaval, het jaarlijkse schoolkamp voor groep 7 en 8.
  • We verrichten onderwijsondersteunende werkzaamheden: we organiseren bijvoorbeeld ouder- en kijkavonden mee, maken de schoolkrant en helpen de school met de PR.
  • We overleggen regelmatig met de (oudergeleding van de) medezeggenschapsraad over tal van zaken die met de school te maken hebben.
  • We spreken geregeld met (een vertegenwoordiger van) directie en team over allerlei onderwerpen die ouders en kinderen aangaan.
  • We vormen het aanspreekpunt voor ouders die iets aan willen kaarten en dat niet direct met het team of de schoolleiding willen bespreken.


De ouderraad doet dit niet alleen, maar samen met het team van de Teresiaschool en met hulp van heel veel ouders. Dat willen we graag zo houden! Dus: wilt u lid worden van de ouderraad of heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op, via orteresiaschool@leerrijk.nl.