Overblijven

Tussenschoolse opvang (TSO)

De tussenschoolse opvang wordt georganiseerd door de stichting MIKZ. Hieronder kunt u lezen hoe het een en ander in zijn werk gaat:

 1. U geeft schriftelijk op aan Mikz op welke dag(en) uw kind mag overblijven. Per vaste overblijfdag kost het overblijven € 2,50. (Zie bijgaand formulier)
 2. Op wisselende dagen overblijven kan ook. U vult dit ook in op het papier van Mikz, maar u betaalt dan € 3,- per keer.
 3. U betaalt altijd per maand door middel van automatische incasso aan Mikz voor een héél schooljaar.
 4. Bij ziekte van uw kind krijgt u géén geld terug.
 5. U kunt dus vanaf het komend schooljaar niet meer op de dag zelf uw kind opgeven voor het overblijven. Een uitzondering  wordt gemaakt bij calamiteiten.
 6. De overblijfouders krijgen van school een vrijwilligersvergoeding van minimaal € 9,00 per dag.
 7. Mikz zorgt voor een coördinator, die alle overblijfouders aanstuurt én Mikz regelt de financiële administratie.
 8. Mikz zorgt voor speelgoed, melk en fruit.
 9. Snoep is verboden. Als er toch snoep meegegeven wordt, komt dit in een grote pot waaruit alle overblijf kinderen getrakteerd worden.
 10. Kinderen die niet overblijven mogen pas om 12.45 uur op het schoolplein. Tot die tijd zijn de poorten dicht.
 11. De school is eindverantwoordelijk voor het overblijven!

Het formulier om uw kind op te geven voor het overblijven kunt u onderaan deze pagina vinden vinden. Dit kunt u afdrukken, invullen en opsturen naar MIKZ (het adres staat op het formulier)

Buitenschoolse Opvang (BSO)

De voor- en naschoolse opvang heeft de school vooralsnog uitbesteed aan Stichting MIKZ. Op school zelf is geen opvang mogelijk. U moet de opvang zelf regelen met MIKZ. telefoon: 369660 

Op school is een folder met meer informatie over de BSO te verkrijgen. De folder over het overblijven kunt u hieronder vinden, maar is natuurlijk ook op school verkrijgbaar.

Hieronder vindt u ook de algemene voorwaarden rondom het overblijven.

Algemene voorwaarden TSO Teresiaschool
Inschrijfformulier TSO MIKZ