Verkeerscommissie

BVL

Ook de Teresiaschool heeft een verkeerscommissie, want veiligheid voor de leerlingen staat hoog in het vaandel. Daar hoort ook de verkeersveiligheid dan uiteraard bij!

Welke leden zitten er in de verkeerscommissie?

Vanuit het team van de leerkrachten zijn Simone van Gool en Esther van der Zanden zitting gaan nemen in de commissie. Vanuit kinderopvang MIKZ is dat Anja Broos. Ook zijn er ouders bereid gevonden om zich in te zetten voor de verkeersveiligheid rondom de Teresiaschool. Het aantal van 5 ouders lijkt in eerste instantie veel, maar gezien de vele taken die er bestaan is dit niet overbodig. Twee ouders zitten respectievelijk in de MR en OR, zodat er ook met deze 2 organen korte lijnen zijn. Waarom? Ook in de OR en MR is de veiligheid van de leerlingen een speerpunt.

Wat doen wij binnen de verkeerscommissie voor de school?

·         We hebben regelmatig overleg met VVN, de gemeente en de Brabantse basisscholen om de verkeersveiligheid voor de schoolgaande kinderen te optimaliseren.

·         We zorgen voor uitdagende activiteiten voor de leerlingen tijdens de schoolperiode, waardoor het lesaanbod op school van goede kwaliteit is en de school in het bezit is van het Brabants Veiligheidslabel.

·         We garanderen de verkeersveiligheid voor leerlingen en ouders tijdens schoolse activiteiten buiten het schoolplein (opleiden van verkeersregelaars).

·         We organiseren het Verkeersexamen voor de leerlingen van groep 7.

·         We maken het mogelijk dat de fietsen van de leerlingen jaarlijks kosteloos worden gekeurd op veiligheid door een gerenommeerde fietsenmaker.

·         We controleren en registreren regelmatig de verkeersomstandigheden rondom de school.

Een veilige verkeerssituatie kun je niet alleen waarborgen, daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor. We willen u dan ook vragen om mee te werken aan een veilige verkeerssituatie rondom school. Hoe kunt u dat doen?

Wees een heer in het verkeer! Ouders en begeleiders zijn DE aangewezen personen om het goede voorbeeld te geven aan de kinderen. Onze vraag aan u is dan ook of u zich netjes aan de regels wilt houden, u auto op de juiste plaatsen wilt parkeren, maar ook als fietser of voetganger u aan de meest veilige regels wilt houden. De verkeerscommissie is zich er zeker van bewust dat de huidige situatie niet de meest ideale is, maar we zijn hard aan het werk om op korte termijn de verkeerssituatie rondom onze centrumschool te verbeteren.

Wilt u zich inzetten voor een betere verkeersveiligheid rondom de school en evenementen voor de leerlingen? Meldt u aan on de cursus verkeersregelaar te volgen bij een van de leerkrachten of leden van de verkeerscommissie.

Heeft u tips of loopt u tegen knelpunten aan? Geef het aan een van de ouders door of meldt het bij juf Simone of juf Esther. Mochten zij er niet zijn kunt u ook altijd naar onze directrice, Guinevere Janssen.

Via de nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden over de ontwikkelingen en activiteiten rondom het verkeer. Verkeer is altijd in beweging, de verkeerscommissie ook!

Vriendelijke groeten,

Esther van der Zanden, Simone van Gool, Anja Broos, Marco Cruijssen, Saskia Mandemakers, Mascha Leijtens (OR), Remco Nijssen, Chantal van der Velden(MR).